544 545 +7 543 549 550 t'è Volg num mer Korte inhoud 14ö Air .G-o. er Ken ho......e t c s-i'er tog ene os ch .van Tely, hoofd ier o.l. school a/ 3 estzlasui te Soest -ra...sport ;erKtui- germ -■ br- ei.ipte A. .ersf oort f.b.van jaai van 10lanen ('Legemas vconinAbure.au v Soester /erkloozen Cr -anisatie deelt mede dat door hem een kennis/: evit. in "Ac doester" is oplaatst betreffe jhét niet-ophalen van asch en vuil ia oi I-- slva:.rtsdaw tervijl het in zijne Ibedoeling ligt. eer: soortgelijke ne ;ii3. jgeving voor 2en Pinksterdag te doen (plaatsen. j deelt mede dat de erven Treesnan alleen jtegen een vergoeding bereid zijn m-le ree ie men aan de veroreeing van ie -ur, 1 Prothe straat. 'zendt .o'ta in si f.58.60 vege na oor hei ibij voorschot gedane uitgaven (reis- en I verblijf kosten enz.; in verband .es ,e ivoorziening in de vacature var. c zer a. d o.l. school a/ i Peetzlaan. Vraagt in riucipe v-r gunning tot het vestigen van de transportvcerktuigenfa- briek op een terrein naast de ur_ rirre fabriek te doesterberg. ->e dirv.g eruen brengt advies uit bij rapport di 19 -i.pril 1937, no.35/II. vraagt verdunning tot het plaatsen van jeen reclamebord aan de halte Jaeuweceg.. pe dir.Vègem, terken en de Inspecteur vi jPolitie brengen hieromtrent advies uit bij schrijven dd.a Apr.en 22 -or.j.1» Iverzoenen niet steeds dezelfde persoon j (G.Eischotin productief vserk aan p stellen, doch een rouleersysteem in zS voeren. vraagt een verlof -3 voor het z.g pU£> p blijf var. den jeugdherberg gevestijs. - her perceel Per d.huy cl/laan o. m. m-cUÜl pij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 287