W <xj£f- v 4k V- J(' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen te cr el In ds l brengt ■ril 1 v ■il G37r sonden ïtvange::, Lngen su jelke in Öèntrali e verkeer- reinen 16 orerii ci d. 2 .c >0 .eeren. 4v eeren. V ujW. Va .v.Aed.ue^eeiiten zullen terzake inlichtingen [f- (Jt. evr .'.agdx 3-. .avo^gende tijavazi-cen februari '37 - aart oril order aart '37 tges 37 37 15 April 37 ven o intrekking van de gegeven opdracht tot verwijdering' H.van •iool i« S ■betrüuies .en uegeT® verzo1 ld va- ze va liet af ateringsrioolordt an oudenberalsnog een af aterir i&nt voor afvoer van ■fciteling verleend tot het hebben van een afwaterings- eno..en op grond van het feit rl joI iriits dit riool uitsluitend R lelviater. bit besluit is ia. ie gemeente in de onmiddellijke omgeving zelf een Bortgelijk riool heeft elegd ter afwatering van den we berm. «f-et og het advies van Bouw en üe ionin^toez ich -os.55, 57» 5^-w3 47 j r-s en 49 dd. 1 ordt beslo- p - aanvraAen nóo.2/4bo, 2/4O7, I/1372, .,2/494, ■495 in te willigen en de aanvragen nos.1/137^ en -3 •- te ;eigeren. 14- V) o \J -Ivx u nb vrSii i 61c 0 £5 AE i I Ou XX J-ó m)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 290