VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tegenwoordig de Heeren H.J.Gasille en J.A.ae i3ruijn, Wethouders Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig De Burgemeester., Accoord De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 292