r M" 220 ia en 3 aan tuingrond BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen gesloten wordt niet tot verhuur over te gaan. V 4 V/. verkoop 1 gevraagde toestemming wordt verleend voor Zaterdag de blauwe erberg, tl affing val Mei a.s. aA. /I aogen ho»mi9m. srkoop 7 Mei). 3< Ls, nu onil ?en van del ïg is ge-1 ;ie te vei| i vóór van de tan de itBüj- -erd te lel eur van erleenenl bezwaar 3esloten wordt een buitengewone vacantie te verleenen roor den Zaterdagmorgen vóór Pinksteren, zulks t.a.v. ie scholen voor g.l.o. aan de Beetzlaan en de Middel- lekstraat V- W 1 vr. n de ge- en dat f ente worl nog komerf niet en 1 ApJ 58,75 aan denl te ste| ;ingen [kennisgenomen pan hoorn zal worden aangeschreven vóór 16 Mei a.s. |het verschuldigde te voldoen. Bij nalatigheid zal ont binding der huurovereenkomst en aansprakelijkheid der borgen kunnen volgen. ,P-°:|Aan den apotheker van Zadelhof wordt opgedragen het A{ 3'•'Oi/' ■drinkwater van perceel horresteinweg 51» te onderzoekeh., L_ iryving I f V 4*pl. ij ving an diver j. Echte] drinkva

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 298