NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 7 Tegenwoordig de Heeren MrGDeketh, Burgemeest er G.A.de Bruljn en H. J. tfasilla Wethouders Secretaris Batenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m .19. Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. III 'H Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 2