h Wolf. /Ao.nsr ESUSSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen rdbevin- t plakken arde, dat| t houden ;heid v/oi,| 3a Voorzitter deelt mede een onderhoud te hebben gehad, p? aJj- |et den heer van Goor den üosterlingh en hem te hebben ■edegedeeld dat indertijd mondelinge overeenkomsten tus- tuöV Isjchen den Burgemeester en de besturen der kiesvereeni- Jingen zijn tot stand gekomen, betreffende het niet ■lakken op den openbaren weg. Be heer van Goor heeft [t(oen in zijn hoedanigheid van"leider van de kring Bem and der N.3.3."tegenover hem de mondelinge belofte ge- Maan dat zijn kring zich hieraan in den vervolge ook zal tonden Voorts is aan den heer van Goor toestemming verleend Iropaganda-aanplakbilJetten bij het college in te zen en teneinde deze, na |e geplaatste borden, beoordeeling, op van gemeentewege de in de gemeen- aan te plakken. beschik-BAan den Raad zal worden voorgesteld het benoodigde ere- cJ( 1 ing van Biet toe te staan. egens gen. ter vast-|conf orm het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. i rband hoi| den dieil s verga cl e-p t voor ontwerp- I steil en boom, gel ie Tempel uwe lijk rinses J«| lid Prir.sl im ge- itigd is ;erberg« sten ovei ■Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten, [iaarbij zal tevens aan den Raad worden voorgesteld de Verplichting op zich te nemen het een en ander in be- tcorlijken staat te onderhouden. V Hi sesloten wordt de opgaaf te aanvaarden en het wachtgeli )ver de maand April 1937 betaalbaar te stellen. eer mg >ten 541' raarden. iesloten wordt den Raad voor te stellen deze leening >P 1 September a.s. vervroegd af te lossen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 300