Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 582 Af.financiën. 583 De Voorzitter. 584 De Voorzitter. 585 kfd.financiën ter secretarie biedt aan een ontwerp-besluit tot wij zij ging der gemeente-begrooting no.21/5461 benevens een ontwerp-besluit tot wijsi-l ging der wegenfondsbegrooting no.24/2)1 beiden voor het dienstjaar 19pö stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor het jaar 1936, no.21/545. stelt voor den Ra^d ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1937, no.21/547. biedt ter goedkeuring aan een ontwerp voorstel aan den gemeenteraad tot con versie van geldleeningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 301