/fa: Vf03 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ontwerp-besluiten zullen den Baad ter vaststelling ■o?21/f J^en aangeboden ;ot wijzi-| no24/23I >b. 1 •ij ftt ontwero-besluit zal den raad ter vaststelling wor- uitbot I» aangeboden. ng voor elling uit tot ng voor ontwerp- tot con- Lt ontwerp-besluit zal den Baad ter vaststelling wor^j |n aangeboden. Et ontwerp-voorstel v/ordt goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 302