tp-T NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 11 Mei 1937, Tegenwoordig de Heeren jJ.A.de Bxuijn en ii.«JGasille /Vetnouüery Secretaris J«G»A» Bat e n bu.x.g\. Afwezig Accoord De-Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 59.* t/m 612 Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. III1Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 308