NOTULEN dl MS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 Januari. 193 'j Tegenwoordig de Heeren -r -öurgenee.st.e.r.( ->.A.de Bruijn en -i» J.uasülfc etüguder a. Secretaris ".^.^^a^enDurb. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 4 - t/m 71 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIL jj Afd. IV cp-r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 30