BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt de betreffende gronden in Koop aan te j bied en voor 1 per j.ü2. üet College besluit voorts dat in dezen pr^s is oegre ipen de kosten van wegaanleg. IA cJU- het College deelt het gevoelen van den Secretaris. Aan de drukkers zal van een en ander mededeeling worden ger jaaan. Voorts zal worden medegedeeld dat het voornemen 'bestaat de betreffende overeenkomst te doen beëindigen. -ennisgenomen. 3 fyft, s De gevraagde vrijstelling wordt verleend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 314