NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1. '1- iue i 193/ Tegenwoordig de Heeren ■j.xi.de jiruijn en n.ouasilleetiiL.aders Secretaris ujat eriba.x^ Afwezig Accoord De Wethouders, De^Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 318