Volg- num- Afzender of voörstefler mer Datum Korte inhoud 61 5 61 r 615 616 617 618 .vet houd er de Bruiiii Gommis'sie Openbar4 e f'k en la e v ries- ourie, Grotlo st raat 69, ooest. directeur Gemeente werken'. directeur Genie ent é- Nederlanttsche Kam- ipeerkaarten "Gent ra - ie te Amsterdam. ptelt voor bii üen directeur van gene ent werken aan te dringen op zoo spoedig r.o gelijke inzending van de kostenberekenin betreffende den aanleg van een wandeld achter de hc omenrij in de nurg.Grothe- straat adviseert a n den Raad voor te stellen den hulpopzichter bi„ gemeentewerken (h Haage in het genot te stellen van extra periodieks vervoegingen en wel tot rit maximum salaris, verbonden waarin hU t liane is ing ede ei fier met terugwerkende kracht vanaf nuari 1957. an den rarg ren en an da d elt mede bereid te zin tot afstand van g^ond voor verbreeding van ue vurgj Grothestraatdoch wenscht gaarne a]n t err einaii cueiding een ijzeren hekje'ras' gemetselde voetmuur. De Jireeteur van gemeentewerken breng advies uit bSl schrijven van 5 mei 1957. i No.G/7« zendt opgaaf van de namen der werklie den benevens de aan ven nog te vergoe- ten middag van 15. Jen overuren, di; April 1957 hebben op gewerkt brengt rapport uit inzake een schriven van G.J.Roelofsen-inzake verontreini ging van een bi., z^n woning gelegen schouwsloot door G.H.houdhk. verzoekt alleen kampeervergunningen af te geven aan die Kampeerders, welke m het bezit zijn van een door centrale afgegeven kaart, zulks teneinde ver-^ keerde elementen van de kampeerterrei nen te weren. Je inspecteur van politie brengt gunst advies uit bh rapport d. 22 April 195 No. 1060/",. 'Je Vexeeniging van Nederlandsche Gemee ten deelt bi., s.nrijven cd. 10 kei j.1 no.961 rceuslat zh vet thdstip om naR de Nederl.Kampeerkaarten Gentrale o.i door vet doen van aanbevelingen aan ae gemeentebesturen, meer aaadwerkeljxe bewerking te verl-uenen, nog n iet gekc men acht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 319