NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 9 ..Mei 193 7 Tegenwoordig de Heeren wetliouaers Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, v t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. Ir Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 326