y-eH- V,|i]i8o| den Lange itekas zui- m van een Ier gemeente BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen L irühemsche Waterleiding !Iij. zal dank worden gezegd voor de- \P gjtx. Ie medewerking. Omtrent de plaatsing van de brandkraan zal worden L (erzocht in overleg te treden met den commandant der Vrijwillige randweer van Soest. Inmiddels kan opdracht worden verstrekt tot llaatsing van deze kraan. lan van hulpen zal in overweging worden gegeven zich te laten keuren, Sr* [er verkrijging van invaliditeitspensioen, aangezien herhaaldelijk 11 lijkt dat zijn gezondheidstoestand te wenschen overlaat en hij daar .1 .oor als v/acht gel der van de gemeente, vermoedelijk ongeschikt is om |le verplichting tot het aanvaarden van opgedragen werkzaamheden, te vnnen vervullen. kennisgenomen. Aangezien adressant geen erkende organisatie is «ordjb q/ fjjH pit schrijven verder gedeponeerd. het verzoek wordt afwijzend "beschikt. van de be- Hce gevraagle vergunning wordt verleend. gevraagde toestemming wordt verleend, Ipelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos,69 en 65, wordt v CM. ■besloten 'e "bouwaanvragen nos.l/lJGJ en 2/4IO in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 338