NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2:5 -ei 193 7 Tegenwoordig de Heeren B.jv.de Bruijn en n.o üysille etno.ausi; Secretaris d G» ji Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 66.1t/m6.7.8.. Uitgevoerd Afd. I/L Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 340