num- I Afzender of voorsteller Korte Datum mer 675 676 677 678 Directeur van Ge- m eentewerken nirecteur van Ge- meent ewerken Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge- me ent ew er 1 en. deelt mede, dat de chauffeur-monteur ij vasten dienst H.A.Vos zich op 20 Mei 1957 ziek heeft gemeld. deelt mede uat de v, arkman in vasten öcijsn zich met dienst JS.v 18 mei 1557 heeft ziek gemeld. ingang van bericht omtrent de aanvrage van w'.Kok om huur van een perceel grond, groot 2500 M2, kadastraal bekend als sec tie G.no.5634 geden gelegen achter de noodwoningen- adviseert neen verdere uitvoering te ven aan ue door J.J.van Schadewijk en 8« M.v.d.Berg te Soest gepleegde verzuim bij den bouw van de winkelhuizen op per ceel sectie A.no.1730, gelegen aan de Steenhofstraat hoek Raadhuisstraat. deelt mede dat in het aan de gemeente in eigendom toebehoorendtegeltrcttoij. aan ae Soesterbergschestrust ceel no.20 een viertal stee ven zhn aangebracht dcor vn ïermond voor pen nen met stal len den heei MenniÊ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 345