ilsYc- llPer <5aar' BESLISSING Aldeeling A Aanmerkingen en No. j ■monteur j 20 Mei Hennis genomen t B.:; van Oo „en wordt ziekteverlof verleend vour aen /a< J vaso van twee we:.en cf voor zooveel ncrter als z^n 011- an0 van Jsteldheid mocht duren. Jflet College is bereiu het perceel gronds te verhuren 11 I w.nrn, tot 1 Januari 1939 voer een huursom van /•9»fv4Ax achter ■Besloten wordt conform het auviss van aen directeur van 19 li unf: 4. - v M<*- o ■®.p.s ent e werken ev/yk en 6. verzuim en op peï- n aan de traat '/i x 6 6 _flpr;s zullen ue erven ïexmond worden aangesenreven tot oJU. |ltrctt5iiB',uiuerinw Vüi: udze ste-nsn* V vA<J. I vóóï I :n met slat n den 1 t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 346