NOTULEN dl- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN - i. 193 v Tegenwoordig de Heeren H» JGasilleXoco-Burg A.de BruijnWe.t houd er Secretaris J - .-ate r.g Afwezig Aecoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers .'9 t/m.4.9.1 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III: ipf Afd. IV: f-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 348