Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud T. Ho lia s telle jFeawjl Huy cklaari 2 03 o e s /.Theehuis •'Soest er i" Al i.ïinanolei Dir.^e.-.werken doet een oplossing aan de hand, inver- band ,.et een aan hera 'gezonden aanschrij ving tot opruiming van een zonder schril telijke vergunnin._ gehov.de schuur. verzoekt een of meer prijzen ten behoe ve van de door haar _edurende dezen zo mer te organiseer en vliegtuigmodellen- •edstrijden ter beschikki ig te steile: doet ter vaststelling door den raai. toe komen een 2-tal ontwerp-besluiten tot wijziging der _ev.ee.. te- en gasbedrijfs- begrooting voor I-.36 nos.21/552 en I 23/47. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 351