44 v7/r /JU. Wyy W cUf. jU Ut,/ desge- ■gesloten wordt deze distributie ter hand te nemen. ^»e i tomat-wn-Mi^ winkeliers welke reeds de margarine distribueeren, ■•hakeld Bonder de bekende voorwaarden, zullen hiervoor worden in- "geschakeld. desge- sij de dis lAls voren. ïtt ende Lng en in-] :ein voor ran een nabij den c sr omtrent Ji^ei 1935 de pomp srkebuurt, :an worden Lonform het advies van den dir.v.gem.werken zal aan 1/ cjik |de ^ederl.Spoorwegen worden medegedeeld dat bezwaar be- L lstaat tegen accepteering van de voorwaarden 7, 9 en 1^. 230 o. Nnnisgenomen. v cJjl. 3* -bHHj. Pegen deze verlaging bestaat bij het college geen be- cu/f paar. Aan den Haad zal een desbetreffend voorstel wor- Iden gedaan zulks ter tegemoetkoming aan de wenschen van ped.Staten. •an overig 1 hen heet vereeni- t voor iffing ovï worden - op de zien ;ing der ,egemoet. ,nd Hfei B^nnisgenomen. ioc/r. een voor- ,ke een ia ies ge- betreh- elijke lf®t inmiddeüs ontworpen prae-advies om het adres voor kennisgeving aan te nemen, wordt goedgekeurd en zal den l^ad worden aangeboden. A U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 358