Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 7Ó7 G.H.Assink 7O8 Gasbedrijf "em. 4 eist 7U9 s.aenselaar 710 Gemeente-secreta ris van Moest 711 jar»ü.J.van urk deelt mede dat door hem over de maand Mei geen inkomsten zijn genoten* deelt mede dat aan de gemeente Soest krachtens overeenkomst betreffende de gaslevering over het jaar 1936 een uit- keering toekomt ad f*169*26. biedt het z.g. Monnikenbosch, groot i 18 H.A. aan voor f.0.25 per M2. doet een 15-tal declaraties toekomen tot een bedrag van f.101,97 wegens door hem ten behoeve der gemeente bij voor schot gedane betalingen over het 2e halfjaar 1936» verzoekt^een onderhoud ten behoeve van zijn cliënte Mej.it.Nestra.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 359