4 L^cy4r, y - V g V z/t/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen e maand (kennisgenomen, n. Soest kennisgenomen, ende de een uit-l groot i (Adressant zal viorden medegedeeld dat het college deze 1 koopprijs te hoog voorkomt, aangezien voorheen reeds leen voordeeliger aanbieding is ontvangen. ekomen B^e declaraties worden goedgekeurd. J-ot uitbetaling kan gens doorliorden overgegaan, ij voor> et 2e HfXü. Loeve van ue vergadering besluit, den raadsman van Me j.«ostra gehoord, de voordracht tot benoeming van een vroed- :ouw te handhaven, st verslag van het onderhoud met Mr.van Urk is afzon Iderlijk bij deze notulen gevoegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 360