jrr NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Juni 193 7 Tegenwoordig de Heeren ■t1»^ «^asille, loco-jjurgemeester ■^.A.cle -óruijn, »<eth.ouder Secretaris d ^.A.^atenburs Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 7^2 t/m 724 Uitgevoerd Afd. 14; Afd. II Afd. lil/j Afd. IV: De Secretaris, O 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 362