rl Ms*/* BESLISSING Aideeiing en No. Aanmerkingen A«nni egenomen Aan den Baad zal worden voorgesteld de minimum jaarwedde [van den hulpkeurmeester te "brengen op f.145^»--. kennisgenomen. ^e bescheiden zullen den ^aad ter kennis- neming worden aangeboden. /pZj /y lüonform het advies van den dir.v.gem.werken wordt op A\ Ihet verzoek afwijzend beschikt. /h' kennisgenomen. ^et de gemaakte bemerking zal in den ver volge rekening worden gehouden. Ne door de onderhoudsplichtige familieleden van '-.beek te verleenen bijdragen in de kosten van zijn verpleging, [over het tijdvak van 13 -^'ebr.tot 26 -kaart 1937» worden Nis volgt bepaald «ijk Beek te Amsterdam f .3.per week «Schipper M 2.-- M ,'t lam H Soest 2.— 'l*- cJh hsp} l^dvi es dir.gem.werken zal worden ingewonnen. tMf V H r5 overgelegde ontwerp-besluiten worden goedgekeurd en y x Nullen den Aaad ter vaststelling worden aangeboden. ?b/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 366