te. NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8 J uni 193 Tegenwoordig de Heeren J.A.de iiru/jn an ft.V dasiil.a.,. u'.e.tliaudaa:., Secretaris J •^•A.Batenbuig. Afwezig Accoord De Wethouders, De^Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 72: t/m7 ,8 Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd- 11 Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 370