756 B.en van doen in ;-voud toekomen e jn ontv/erp-regeling betref- Amersfc.ort. fende toelating van l eerlingen uit ooest oa openbare scnolen voor g.l.o. en u.l.o. te Amersfoort. in specteur van liet nager onderwijs te Amersfoort in de vergadering -aanwezig verklaart dat z.i. tegen het j: ten eener nieuwe overeenkomst geen bezwaar best; t ie overeenkomst is vooral van belang, wanneer toe lat gèvruagd wordt voor een leerlinge uit Joest tot ue openbare meisjes u.;_.o. te Amersfoort. Besloten wordt u en naad voor te st-.-ij.en net ue ger. - Amersfoort een nieu.e overeenkomst voor drie jaren te ga en inzakt? a j toelating van 1- .-rlingen uit ue d- me 'nte Joest tot de openbare scnolen in Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 375