NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .9-.cJ.uni- 1937. Tegenwoordig de Heeren D.A.üe nruijn en u. o Uasiiie,;etiioud.ei.3... Secretaris vU.Q-* A.« Afwezig 7 Accoord De Wethouders, De<Surgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers i'; t/m 7.2.1. Uitgevoerd Afd. :-4p Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 376