A*. Afdeeling Aanmerkingen SLISSING 3 dat een sentekas wordt ge-i gespeci- voor iderhoud dat; kej >ften be llen. Hier! litgebraciij .ren 19 de overgelegde bescneiden wordt genoegen genomen. 1 al in loo-Biichter zal aan de vereeniging worden medegedeela dat j) .renlüstenB^e kwitanties in den vervolge meer gespecificeerd m o e - Al?- t '/ff r [ten worden, opdat duidelijk ue aaru van de uitgave blijkt tot den Raad zal de aanneming van uit voorstel worden IfiL arabtena-Bontradenaangezien door aanneming in strijd zal worderi st en wolHgehandeld met de wet. //U, /ft ing van waarin 1 met 2 xiciitine site van e tot ka- smede va£ tieklokaa luan den Raad zal worden voorgesteld de gevraagde medevvler- |üng te verleenen, zulks onder Intrekking van de in del «"ti lergadering van december 1 verleende medewerking. K' H j om met n vasten' Llen den li en hij een sa-; kjn op .ling aar ,ot w;.zi- r 19)6, et voorstel van deze raaasieden zal als een punt van l//\ /yl voor de eerstvolgende raadsvergaderingwor- I I' S agenda den opgenomen, kenter zal daarbij geen prae-advies van |Jurgeneest er en 1etnouuer3 worden overgelegd. Nloten wordt de wijziging den Raad ter vaststelling ■«ar te bieden. p/r. ji* C d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 380