/fa* I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking en slling i tot wijzisj Dor liet lis voren. ïlling L?.n*et overgelegde ontwerp-bes luit wordt goedgekeurd en tot wijzi-B&l den fiaad ter vaststelling worden aangebouen. )or 1 9}6, S/ló Lge verzoe«elet op het advies van houw- en oningtoeziciit nos. V-cJy jld van aeB? en 76, wordt besloten de bouwaanvragen nos.2/412 en' l jn. B/lp in te willigen. ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 382