NOTULEN ,71 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.1 Juni. 193 7 Tegenwoordig de Heeren J.A.de Bruijn en ii. J Gasille et houders. Secretaris tJ A.Bat enbui^;.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, 7^ De Secretaris Bevat volgnummers 52 t/m112. Uitgevoerd Afd. I: Afd. IIAfd. III :/y' Afd. IV: 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 384