M^z/z /PU- /o iL khn BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinge te. ,ene®da ont erp-voorwaarden, ingediend door den Inspecteur van ,en veflpolitie, worden aanvaard, echter net aien verstande, ;even voi®dat daarin een bepaling zal worden opgenomen volgens V van huur® y,elke voor huurauto's ontheffing Kan woraen verleend van de verplichting tot het hebben van een goedwerkenaen viseert L® taxameter 5 20/4 od trden. van Inge*Besloi:en wordt Ix.Sandberg, vcorlocpig voor den tijd van p pp LLn te belasten met de keuring van huurauto's en van huur ian Jhr.I I taxi s V kfS2>. tg van he^Bian dön Directeur van Gemeentewerken zal worden meae- r aJu. iosboom-vHgedeeld, dat uit een ingestelu onderzoek is geblekeny i, óorsprMdat deze aangelegenheid in net kadaster niet is ver- tijd l4CcH*eiktaangezien nog geen opmeting heeft plaats gehad. "Geadvi-Htem zal tevens worde; opgedragen met den landmeter te t de ver-Hoverleggen de mogelijkheid om de opmeting alsnog ambts- zet. J halve te doen geschieden. van bociMjiennisgenomen. Liet den iniioud van dit schrijven zal re- WijziginHtening worden gehouaen. - rd gaat,;] dan dri steld 14 Juni gevraagde toestemming wordt verleend. angs de deelne-l of. "3' oei'- van MJfennisgenomen. ad op 31| en 10 van febri Ifsn de Woningbouwvereeniging "Goed Nirige opgave worden gevraagd van Pr stand. Gewezen zal woruen op de |4irrijven van 10 februari ii5n aanzien van den huur Wonen" zal een nauvj/- den huiuigen huura^h- het Cl sg /yU:Z)s liO? voorgestelde maatregeleiji chterstand 3m door g® rberei^® ■i van gr sponden® 'Ge aangelegenheid wordt in handen gesteld van den Iff fthouder van Openbare Werken, ter afdoening. Je vVet- Pttder zal echter een en ander voora Pui van Gemeentewerken bespreken. met den Jirec- 0 011 J cX X j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 386