"41 BESLISSING I Afdeeling en No. jje gevraagde vergunning nordt geweigerduitsluitend op p cJ\ _,en jronu.dat net vaatjestelde maximum is oereiKi V f uo. Aanmerkingen kennisgenomen. conform hei voorstel *ordt besloten. besloten ^ordt van de aanbieding gebruik te maken en de erkloozen mitsdien in de gelegenheid te stellen de ver<- tooning van de hutelijksfilm kosteloos bij te 'tonen. m betreilende kosten zullen oruen bestreden uit volgno. 547 van ie toemeentebegroocing 1937* Aan den Secretaris wordt machtiging verleend met het hoofd van de 3e afdeeling een en ander te regelen. As*- uelet op het advies van Aouw- en Woningtoezicht dd.ló •Januari 1937 nos.35/134, 35/1^2» 35^ 1 >335/5 en 3.5/4 cordt besloten de aanvragen nos.1/1329» 1/ 1327» 1/1324 2/395 en 2/39A in te illigen. |A Os V Ui IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 38