772 Directeur Gemeen- bieat ter belianueling aan eenige verzoeken c tewerken. bouwvergunning vergezeld van de noodige teel ningen en adviezen. Gelet op liet advies van Bouw- en Woningtoe- ziclit, nos.77, 78 en 79, wordt besloten de bouwaanvragen nos.1/1388, 1/Ip89 en 2/414 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 391