NOTULEN <4r BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 J U n i 193 7* Tegenwoordig de Heeren .^a3ille, loco-x>urgemee3ter -^.A.de üruijn» wethouder. Secretaris d .u.A.iJatenhurg. Afwezig Accoord De Wethouders, DedBurgeme-ester, De Secretaris, Bevat volgnummers 773 t/'m 7 85. Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV i/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 392