779 Volg- num- i Afzender of voorsteller Korte mer 778 Minister van de fensie Voorzitter deelt mede, dat bij zijn departement geen plannen in behandeling zijn tot uitbreiding van het militair vliegter rein te ooesteröerg en tot omlegging vai wegen ter plaatse. deelt mede op dinsdag «Juni j.1. een bespreking te hebben gehad met den in specteur van het dager onderwijs in da inspectie Amersfoort over de ontworpen vacantieregeling voor de openbare oio- school en de openbare scholen voor j g.l.o. aan de kiddelwijkstraat en de deetzlaan. Overeengekomen is, dat de voorstellen der hoofden zullen worden aanvaard, met dien verstande, dat de herfstvacantie zal worden gehouden in de week, waarin de 4e mandag van october valt. 780 0.van -'ilgenburg, ^embrandtlaan 23» üoest 781 -^ir.Gfem. werken vraagt toestemming tot het plaatsen van| I een reclamebord ter lengte van 5 k. en ter breedte van 1.10 M. bij het perceell dirkstraat 16. de dir.v.gem.werken advij seert de gevraagde toestemming onder voorwaarden te voldoen, terwijl de in specteur van Aolitie afwijzend tegenovej bedoelde aanvrage staat en adviseert adressant aan te schrijven het inmiddelj geplaatste bord te verwijderen. deelt mede dat op 10 Juni 1937 °P volg-] no. 414 "Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen" der begrooting 1937 en wel op onderdeel loonen losse arbei ders nog slechts een bedrag van f.3^*3? beschikbaar was en verzoekt het daarheej te willen leiden, dat deze post met f.1100.wordt verhoogd. 782 inspecteur van rolitie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 395