i BESLISSING e gunning wordt aangehouden zulks in afwachting van et uit te "brengen advies door den inspecteur van (olitie. Afdeeling en No. Aanmerkingen eiet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 15 1/ cA\ juni 1937 no.80 wordt besloten de aanvrage no.2/415 te willigen. posten zullen den raad ter oninvorderbaarverklaring 4^ srden voorgedragen. y' '<c Sc i I i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 398