I n E ;J, IA «/u BESLISSING Aldeeling A Aanmerkingen en No. p 14 en tèaat zal worden medegedeeld t 002 van Gorkum l^c, illen vü?-»ix' verlet' ui ent te worden aangevraagdnet ooi lege ié Algemeen^Rlsdan bereia net verdoek in gunstige overweging te net r i i. m .enen 0 cit .en A: au m uesb ti - tan. voorat -1 ts ■-courant BoenJe overgelegde c tvtrp-be s1uit en woruen goedge- en b e Meurc. k w.V. ovej oekhcuavci ken en uet slct i dient te .O ,'Gï..t I 121 der - perceel m Bunt eJ aoet wordB i.ievrouw madlener zal ï/onien j in principe bereid ie naar ie onderhavige keet te motoen médegsdeeld dat net dol- y toeste timing te verl3enen I laten staan» n^ar zal overweging oxuen gegeven zoo s^oeaij 'eizoek daartoe vergezels zenden mogelijk ien van ae nooaige teeueningen i4 van d.i.al 3 ingnl 'U 1o li» 'Q 1 als sed'ji «sloten .vordt conïoru net auvies van de commissie lrondbedr,uf en Uitbreidingsplan te tra ent en .art uen fser zieckeiingii een ruilin^. van grona aan te gaan. dit j -u. in ove J van een ng van JrH rir hten vs b e s t a1 nl s engronusllifi gesteld rustraai® nte boe: 1) illige. arsj eur vai ê3*] advie- '1 gevraagde vergunning wordt verl ena et u0ij r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 402