yée>r JU. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen arop in Musloten wordt voor ae ^epeveii concerten een ueurag concöi-Hfan J •^0,= uit te ueerei.' dewerkind ten /hl. /6ó ff drop necie-Bls voren. 3 cranje- 1. Rcnicim het aavies van oen tecnnisoa am ut ex V7 1 verleenerMasbedrijf wordt besloten op Let verzoek niet in te ga ah iderzoek. G-asbecirj j rapport i verzoen: vergurndriJ t obar1-:- 'uu nit ;r Icnform net advies van 'uen commandant der Vr^willige inndvveer wordt op Let verzoek aïw^zenu bescnimt. ar 1 |ennisgenomen» Je besoneiuen zullen oen Bajad ter nenniè- in. worden aangeboden. /fyc Z*€<f n van aurj 4 e ai'ü g der .'0- tis Belarigl g van clenl Gen eer '"I port uit /an off?if ïverantie reningen welk b- i de kost® in he 'u ;£nd hoven] lis—Horneijl fcn.de woningstichting "ons Belang" zal woraen gevraagq fc zer zich meue nunnen vereenigen, dat ue oosten ad 1*100 fc verbetering Ibracht voor voorbereidende werkzaamheden verbonden aaiL^, rbetering der woningent.^.t. in remening worden «sloten wordt na te gaan in noeverre h c* li Cl 6 1d 0 Z itX X 0 Tl |n worden tegemoetgekomen door vaststelling van een pordening te uier üaze. 'li Hjl'<j. fi'i den Secretaris wordt machtiging verleend ueae aan- I eenheid met de plaatselijke drukkers te bespreken, r-'hinde te trachten terzake tot een oplossing te icomerj. G verleenen bijdrage wordt bepaald op .1,= per dag»! r t M 1 y - V 011 U'j L' i.U p

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 404