rfip t num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 800 801 8 02 80J ue Voorzitter. Gedebuteerde üta- en van Utrecht. V.hed .iuiddenstan Dank kantoor hoest V.i ed .l.iddenstanjds- Dank kantoor Soest 804 hoofd der 5e ter secretarie. 805 k. Schenkenberg v.i.iierop te Zeist 806 li. A.nastrich. istelt voor het jachtgenot en het recht jtot het opsporen, bemachtigen, of dood jvan schadelik gedierte op de gemeente-; gronden aangegeven op ue bl0 het raaasbl Kei 1957, 1e afd.no. ming te gunnen aan 'J sluit van 12 hoorende teekenmg te gunnen aan dan hoogsten inschrijver H.Alt jb2 voer een pachtsom van .218,50 per drie jaren. I)e Inspecteur van Politie [heeft geen bezwaar tegen een vergunnin aan li.Altena- merken naar aanleiding van h- van burgemeester en wethoude: Januari 1957, 4e afd.no.4425 hoewel van hoogerhand steeds aangedrongen om den dienst vj >t sch"" jve van 20 dat sterk is n geipeent op ,;erken te reoxganiseerenniet is be paald moest uitvoeriger op welke wij se deze reorganisatie plaats vinden. Zij verzoeken 1 antwoord, waarin het 'oetc( van het hationaal verbond van geneentj ambtenaren wordt behandeld. bericmt ae uitloting per 1 november 1! van j 1000, 09987 4', gem.Rotterdam 1951 no zendt per 1 de 4 1955. met r ;A1 dam schrij jzit 4 105608 prospectus waa S Juli 1957 afl obligatiën der nouders dezer echt van voorke weede leening 1 tot den koers ving 17 Juni 19 obiig.4> A'dam 7 t/rn 056090. ruit o.m. bl.jkt at| osbaar z^jn gestel tweede leening A' obligatiën kunnen ur insch: jven op ee| 957 der gemeente I van 99/0. je va in- 57. Ue gemeente .ƒ-[ "1955 II, de nrs ver oe. t te moger vernemen t,t welk ue- drag moet werden bijgedragen in de nosl 'ten van hare verpleging in dé "W»A« te den Bolder, door Hej«Dubbel B nende de Beaufortlaan 14. hem 0 t- van orde voor de we k- goedkeuring zal nnjnar- voor vermenigvuldiging en aanbrB in de schaftlokalen wor B vraagt goedkeuring oj een door -vorpen reglement van orde voor verschaffing, ha zijds ging er van j-h u.o .j.cu. - zorggedragen. Blijkens overgelegd scn^B ven van den Inspecteur van de werkve* schaffing kan deze zich er mede veie* gen. vraagt e< n verlof B. voor de twee 0-^ denlocaliteiten (en suite

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 405