/Tu.'fyr y?u. vïj. s- ort V At BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. het rechtBnform liet voorstel van den Voorxitter wordt een en a> B r gegund aan li.jtltena, Schoolstraat 62, te ooest gemeente-Jcr een pachtsom van y.216,50 per drie jaren, het r ci et asb| 1 no 2_;4 b aan den Schoolst 1 <350 per i Politie vergunniq =?t scli' ;vmt inmiddels ontworpen schreven aan de Gedeputeerde ojba- B wordt goedgekeurd en zal naai gemeld College word j - H 'r~ atB ster li. m geneer, et is be- rganisatis 3ehen eer het beto i gemêent "'«sloten wordt liet vrijgekomen bedrag voorloopig niet V t ii 1 Pp I ft herbeleggen B jn ^e st -■ B jening A'| in kunnen je) op 39 gemeente Gag van in fl nrs.ft it welk tr .ao.i.'.. fl sloten wordt niet tot nerbelegging over te gaan. x de we k- ;n aanbrvBl en wor B ,et d schiG werkvei-i te verleenen bijdrage in de verpleegkosten wordt be- ~d op y.40,= per maand. ^vraagde goedkeuring wordt verleend. Oerlof wordt verleend. Ü,U[

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 406