NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 i- VAN Tegenwoordig de Heeren Afwezig Detéurgemeesfer, Accoord De Wethouders, De Secretaris t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd •3tiiCU.ae.x3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 408