t NOTULEN ,/n a. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .19 ...Januari193 7 Tegenwoordig de Heeren B.A.de Bruijn en H.J.si 11e., Nathouders. Secretaris 0 'a A ericurd» Afwezrg Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers De Burgemeester, De Secretaris, t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 40