7f 1 4 fdLl ii'if 5 y/di u4 yyfa i fa I houden igcf ep' it houuen j en 24 hu BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ^sloten wordt de toestemming te weigeren op gronu van 2^^4*5 ae vele beroepen op de offervaardigheid van de inwon erf» Am voor eigen vereenigingen van liefdadigheid. ;eing van n I c p e e i I van "-.egj hen en ■en i.i "C .1 ;eoe ente b a| naar vd r - Swc n 45CQJ el aan r dezen bij geno v- grond dat regelmatig aan deze stichting toestemming! nut V'-rl u. wordt ook uitmaal op net verzoek gunsti r'\; chikt Insloten wordt de toestemming te veriaenen aangezien \S pet betreft e ;n reclame op een spoorweg-emplacement. L Iet bord z.1 in overleg met den directeur van Gemeente1 erken geplaatst moeten worden. sloten wordt den raad voor ze stelden ue begrooting ;e vvn :igen als door uen Jireoteur geadviseerd Besloten wordt uen Baau voor te stellon het ^erceel vrj, op naam en vr.j van hypotheek aan te koop en voor ue ron-f--., ie som van .4500,=. gxiheipiéele goedkeuring van 1 Sedepute ;rue Staten laad net voorstel te doen. al worden afgewacht alvorens den en .fl iiten 1o Jut ^fcstgesteld behoudens aenige a kkan worden oedgekeurd en -25, a. eputeera' de met rken. lien bui n ."Viip contröl stichtin likkar r'A ianvullin,-en fc g< kei t?nnisge nomen l i j r; ofl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 410