H* ■$44 hê'j-f v Gf BESLISSING :;assmg v I aan als -I len s onde rsteuning I roor de re-| le ge lege: door Ge- j sluit en tel 511 L I Vbesluit alles a r I '5 obli, ti| 1-927 en te der gt rs dezer van voorkei tieleenin^ dan tot hrljving eente. bezi 928 nr ,:loten wordt geen beroep in te stellen. Afdeeling en No. Aanmerkingen at vrijkomende bedra0 zal op andere wijze -..orden belegd! vak van a r uitnooai ordigen b'.j r ig besteJ uinen Let verlof wordt verleend. ïthoud.er de üru.jn zal net College vertegenwoordigen blrt% V uitkoo] Besloten wordt adressant alsnog te wijzen 00 de verpliojn ping tot mede aankoop van iiet perceel sectie H*no.4415 1 verband Bzocai;- .0 «an het B»K.Axmbestuur is bericht b u schrijven 1Januari 19^7, 1e afd. V ■- eten wordt adressanten te berichten dat de verbeter V 1* H-'l'-g van den Krommeweg is opgenomen in een object wer^f j een__'Ji"':Ji-üWv3rschaffing dat nog niet de goedkeuring heeft van den 3] "'wjv n "Huirister van cociale waken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 414