4(^4 M Itjf IA Jj a gestelu i 9 x 4 -fo 1 s-G-rav u-| i kunnen gven op ing 13)7 t - en fcoei'i g hond er.a it 1 obli- 1954 BESLISSING |,-.an het vrijkomend kapitaal zal t«z*t« een bestemming /orden gegeven. Afdeeling en No. Aanmerkingen net voor-I en arbeids irende oren van n waarir g te la- n de aan-j ;evuld p s, oedij Gesloten wordt den Kaad dienovereenkomstig het voor stel te doen. Gesloten wordt liet schrijven uit te doen gaan met bi jvoeging van de bescnr^vingsbiljetten. Wethouder van Openbare «erken zal spoedige afdoe-»- Ining met den nixecteur regelen. ij v Hu-: -t op Let auvi-.-s van nou,.- en woningtoezichtno va e |o1, wordt oe slot en de aanvrage no.l/1p3G in te williger^ -:iv BJl u G bSHCjU'.j- I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 416