cl Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer ;1 w 52 o5 5 854 Ö55 o 57 Korte inhoud -•ir acteur van 0: as ent ewerkun. r ioramiosaris „er i.cniiïKin in deze provincie dtreentccne xicvi ciale nrandweer- uond cnipper. nans-t vaalstraat 97 bovdn. )e Voorzitter ü5b Ainister van boci- iale Laken t v mnage s-Gra- .irecteur van Ce- ;e ente .'ei ken I .t omtrent een ven ueffinp van a t.lp uex nouwveroidoaij ten oHJiosvrt van ue oeoouwing u-et eej ennei ./oonnuis van net exceel aaü tie C.nr.loo Aöu. v olgmis li e t -rappor t Vut u eii -aireCu 'is tevens ontüe 1't'in;, nooui(1 van 11 dar Beocuwingsvoorscn. iiten, in v rb [waarmede verwenen .verat naar diens der te dezer zake ing-zonu-jn rapporti van 'lp Jeeember 19jonr.p/47» jen Vóiix r u v*ennixx ingdkoncm au 2 el waurbs, xeru^aï woxat vsizocnx van "tciciiu^ iOx-1»'jii vgüi xxt3"li Ojjiiaiidii Van éi £3 Clx yn V ui Xlix k ^encit oproeping tot üüwonin*c van uo ^ememe Vergadering: op woensdag oii a.s. te driebergen-Bi;,senuurn I oericiit niet in staat te zijn tot Pet I ling van en unuragj ad .2.= per we in de kosten van verpleging van nin schoonvader in ae inrichting "..on en üonilii" te ximersi'oort, J.v&n Boorn loopt nog resp» i 4 sept19 57 i zenut antwoord op net acuriiven van jguaeester en wetnouaors ua. 1o c ebr^ ri 1 9 57, 4e ui'a.no .1 175 detreïïemlJ liooging aer onuerhouusnorm voor ./om .vet.woningen. 'adviseert te verhuren aan: l .ii.iiunter noostraat 21 .en a de perceelen 2 1 en 25 gelegen stro groot 129 ra2 en 127 ^2 :2«Ir.B.ten losch, Bosstraat 29 -en de bi.iben.OG rende teenening met omlijning aangegeven stroon, 59 k2 pratil moot Bieten wOxC iril ren n o u prugauai vat pt - o r x e,-, e meur wiii bnomen jen i eer et ara kï,uoraigen. ps-loten worc paedeeling 1 in .,orat bx.,f [onrechter wc aUVléï Vrall 0 VóiXl Ofxi uil o V>ull -a ca ca ij OLx D;. i/ 0 a S e V ti iu ioiXI kóu otlut.i OSitOiiU la Xix«Li cü"t iri(n, td i"i xióacaX i_a exilj_ 'Zê iei V X ca cl t oi' «veuerö'm moet worden ove; gaan tot veriiuring v_n grond a^n uenj ni^ensomweg, indertijd bi., raauobesiiiitj ud. 27 Juli 19 z 2ie a ia .no2614 en 2470 vernaurd rssp. aan 1 .ae luijgtae huur 22 nug. 19 57 en 1 Gli^'l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 419