NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 Tegenwoordig de Heeren H»J ie cc buxgeus D.A.cLe Bx.uijn, wetuoa.dai Secretaris J. G«A»Bate Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IV Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 424