Volg num mer 40 641 842 844 845 Afzender of voorsteller Datum JGeijtenbeek na mens in de gemeen te wonende kweeker bloemisten en blo-1 n i stwinkelier.è OirGen.werken DirGen.werken MinvSocZaken s-Gravenhage' w'n ings t i cht ing "Ons Belang" te Anersfoort Voorzitter Korte inhoud verzoekt de straathandel in afg.eeuedej bloemen, planten en heesters, voorzoo? leze plaats vindt door personen niet woonachtig in deze gemeente te deen cj nouden -de or geen ventvergunning aan <jj lieden te verleenen. leelt mede, in verband met het aan de: teekenaar iloornwinder verleende ontsla dat de nr ko omwind er krachtens art.5C juncto art. 17 van het arabtenarenregle-j rent nog recht heeft op 6 verlofdagen] jaar 1957» uver 195" heeft dj nog een tegced aan verj wer het ïr ko omwind er van 9 werkdagen, welk verlof wegens 8 ke werkzaamheden niet kon worden opg- nomen en die nog geldig zijn tot 1 Jui 1957- Aangezien deze Verloven niet re /orden gene ten wordt voorgesteld deze Verlofdagen alsnog uit te betalen. band met riet aan dei verleende ontslag, krachtens art.50 het ambtenarenruzie' ft o, 6 verlofdagen leelt mede, in ver teekenaar Buhrmann lat de hr Buhrmann juncto art.17 van ne-nt nog recht hee zoodat waar deze verlofdagen vóór iiat a t?on di beeindigen u neer worden genctei inst bet rekking niet voorgesteld word' deze verlofdagen alsnog uit te betale: deelt mede, dat de geldigheidsduur vai de steunregeling voor deze gemeente wordt verlengd tot en met 1 Januari 1958. zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.25 Juni 1957, 4e afd.no.821 betreffende voort reidende werkzaamheden verbonden aan jde verbetering der woningen der stiel' ft ing. De betreffende .r. sten ad 1C C kunnen t.z.t. aan de stichting in red ning worden gebracht. leelt mede, dat zonder eenige voorkeu een in gemeentegrond aan de van woede gelegen benzineketel, is opgegraven dat het tegeltrottoir in een toestak is achtergelaten, welke niet is te be stendigen. uprener stelt voor de /i; 8 can Petroleurn Ccmpany te 's-Gravennal naar deze handelwijze verantwoording vragen Ij-iir e s s ant z encnen W&& jchtig in d deh lxis_ [an.niat me elegenheid en. Besloten wo ene ent ey/er lis voren 0 .eeft van d lennisgenpm et den inh gehouden. V aan den dir kniform net nm de Amei y-agen O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 425