faU Hyn. stelling^ wélke Atdeeling BESLISSING AanmerKingen ten wordt de betreffende, vergunning -ver te Lc av >n-Bedrijven op naan van de American Petroleum Company. y. ■ge- 'an j. ■n en m ine- j 11 nes] ming iti. i 17 te tg zicBot ter visie legging oer bejDcuwings.yoorschriften aai 1/ mns zoo spoedig mogelijk orden overgegaan. V rora e- .ften &n den Raad zal.vorden voorgesteld, met intrekking van et voor_Jieen terzake genomen besluit, ue bouwverorde- inirn ae door G0voorgestelde wijt ende redactie van artikel 611, et inachtnerning van en met een afwij. opnieuw vast te stellen, het colle0e besluit, naar aanleiding van een in de oommissie voor de strafveror deningen gemaakte opmerking, geen voorstel aan den Baad te tloen^waaraoor het mogelijm zal zijn bij gemeldj Icollege in beroep te momen tegen weigering eener vrij door h.en .an worden verleend. koten wordt van het voorkeursrecht gebruik te naken den raad voor te stellen de vrijkomende gelden te i 70 leening 19j>7 gemi. pleggen in cbligati'ên der derde p£ waterdam tot den i-.oers van 99 A* Cis Wf' 3Q'H IA; 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 428